BHV-IT Business Integrators

 

Verbeteringstrajecten

 

Om uw verkoopresultaten of de kwaliteit van uw relatiebeheer te verbeteren is in veel gevallen het aanschaffen van software niet voldoende. Daarom leveren wij diensten om samen met u de nodige voorbereidingen te treffen. De start daarvan is het houden van een QuickScan en het verwoorden van uw wensen en eisen.

 

Business Analyse

 

Zo af en toe is het gewenst om een reflectie te maken van de eigen organisatie. Daarvoor is een goede analyse op zijn plaats. In de analyse wordt de huidige situatie beschreven en samen met de wensen en eisen wordt de probleemstelling geformuleerd. Het uiteindelijke resultaat is het verbeteringsvoorstel. Bij de Cases zult u deze stappen aantreffen.

BHV-IT hanteert een zestal modellen.

 

Elke organisatie heeft haar eigen karakter en je kunt dan ook niet alle organisaties over één kam scheren. Toch hebben we de meest voorkomende werkwijzen in een zestal modellen gerubriceerd. Deze dienen als basis voor de analyses.

Aan de hand van die modellen en een QuickScan zijn we in staat om zeer snel een analyse te maken en die te vertalen naar een Business Case.

 

Business Cases 

 

Als manager bent u gewend om beslissingen te nemen gebaseerd op feiten. Gevoelens spelen natuurlijk een rol in uw beslissingstraject, maar liever neemt u een rationele beslissing. Daarom is het verstandig om eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen en de voor- en nadelen te inventariseren. Welke investeringen zijn er mee gemoeid en wat voor risico’s loopt u met de organisatie.

 

U zult ook willen weten wat voor gevolgen de beslissing voor uw organisatie en medewerkers zal hebben. Is er bijscholing vereist of moet u medewerkers met specifieke kennis aantrekken? Beter is het om juist kennisterreinen af te stoten als die niet tot uw kernactiviteiten behoren. Past de beslissing wel in uw strategisch en tactisch beleid? Wij zijn er in gespecialiseerd om samen met u snel en adequaat Business Cases op te stellen zodat u de plannen onderbouwd kunt overleggen aan directie of andere financieel verantwoordelijken.

 

Project management 

 

Organisaties werken improviserend, routinematig of projectmatig. Improviserend werken komt het meeste voor. Echter adviseren wij u om dergelijke verbeteringsprocessen projectmatig aan te pakken. Maak gefaseerde plannen en probeer niet alles in één keer te realiseren.

Spreek wel duidelijk af wat u uiteindelijk wilt realiseren en blijf de voortgang bewaken.

 

Bij veranderingsprocessen zijn opdrachtgevers, gebruikers en leveranciers betrokken.

Om dit alles in goede banen te leiden, kunt u het beste met projectmanagers werken. U kunt externe projectmanagers aantrekken, maar een alternatief is om een medewerker binnen uw organisatie tijdelijk de taak als projectmanager te geven. Wij kunnen u daarbij assisteren.

Wij werken volgens de Prince2 methodiek en zijn daarvoor gecertificeerd.

 

Operationele diensten 

 

Zodra wij uw omgeving opleveren kunt u aan het werk.

Afhankelijk van de applicaties die u afneemt, kunt u e-mail berichten versturen, ontvangen en beheren, maar dan niet meer gebonden aan uw eigen PC. U kunt relaties en contactpersonen aanmaken, activiteiten, etc, beheren in CRM of documenten beheren in SharePoint, enz.

 

BHV-IT levert volop diensten om u bij de onderdelen te ondersteunen. Neem contact met ons op en wij zullen u over de mogelijkheden informeren.

 

Configuratie

 

U kunt zelf gebruikers aanmaken en beheren.

Als administrator van uw omgeving maakt u gebruikers aan en geeft hen de nodige rechten. U zult sjablonen aanmaken, regio- en landsinstellingen bepalen en zo het systeem geschikt maken voor uw eigen omgeving.

Het zijn complexe handelingen, maar wilt u gebruikmaken van onze expertise, dan kunnen wij ook de configuratie voor u verzorgen en operationeel voor u maken.

 

Data import 

 

CRM heeft functionaliteit om data te importeren.

Geen ingewikkelde handelingen, alleen is het wel verstandig om vooraf eerst de te importeren data te verrijken en te ontdubbelen. Geen eenvoudige klus als u dat niet eerder gedaan hebt. We hebben veel ervaring in het actualiseren, verrijken en ontdubbelen van gegevens.

 

Voor gerelateerde data import hebben we speciale importapplicaties geschreven om uw gegevens op een verantwoorde wijze te importeren. Dat scheelt u veel tijd en voorkomt veel correctiewerk.

 

Customization

 

Microsoft heeft standaard systemen ontwikkeld die voor een brede doelgroep inzetbaar zijn. Het biedt standaard veel functionaliteit, maar waarschijnlijk heeft uw organisatie (voorlopig) niet alle functionaliteit nodig. Ook kan het juist zijn dat u extra functionaliteit wilt toevoegen.

 

Het systeem laat zich uitstekend verfijnen en aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Door customization evenaart het standaard systeem een maatwerkoplossing, maar dan wel een maatwerkomgeving waarbij updates u niet dwingen om de applicaties opnieuw te programmeren, tenminste als het deskundig gebeurt.

 

We zijn gespecialiseerd in het analyseren en passend maken van bedrijfsprocessen in een Hosted omgeving. Het is zeer belangrijk dat uw processen op die manier toepasbaar worden zoals u dat gewend bent en geen compromissen hoeft te accepteren. U wilt toch een systeem waarin u aangenaam en vertrouwd kunt werken!

 

 

Service en support 

 

U kunt bij ons servicecontracten afsluiten op basis van maand- of jaarovereenkomsten, maar ook op basis van gemelde incidenten.

Het voordeel is natuurlijk dat wij de omgeving op afstand kunnen benaderen, indien u ons daartoe toestemming geeft.

Zo krijgt u uitstekende support voor beheer van Outlook, CRM, SharePoint, Virtual Office en Backup systemen.

 

Training

 

De systemen hebben een “look and feel” van de standaard Microsoft Windows systemen en u zult daarom snel vertrouwd raken met de applicaties.

Wilt u echter uw medewerkers snel eigen maken met de systemen, wat u natuurlijk tijdwinst en optimaal nut oplevert, dan kunnen wij uw medewerkers trainen in de functionaliteit van Outlook, CRM, SharePoint, Virtual  Office en Backup van de systemen.

 

Klassikaal

 

Periodiek verzorgen wij met voldoende deelname klassikale trainingen op het gebied van Outlook, CRM, SharePoint en Virtual Office. Tijdens de meerdaagse trainingen leren u en uw medewerkers de functionaliteit van de systemen en wat de fantastische mogelijkheden zijn.

De trainingen worden landelijk gegeven.

 

Workshops

 

Een andere manier van kennisverzameling is het houden van werktrainingen in uw eigen vertrouwde omgeving.

Wij verzorgen workshops op locatie en behandelen de functionaliteit waaraan u het meeste behoefte hebt.

Dus niet de algemene applicatie trainingen die klassikaal gegeven worden, maar trainingen gebaseerd op uw eigen behoefte. Het voordeel is dat u de opgedane kennis direct binnen uw systeem kunt toepassen en veel sneller operationeel aan de slag kunt.

 

Specifieke cursussen 

 

Naast de voorheen genoemde trainingen bieden wij ook specifieke trainingen aan om uw data verwerking te verfijnen, uw beslissingstrajecten te structureren en automatisch te importeren binnen uw gebruikte systemen.

Dat kan in combinatie met rapportage trainingen.

 

Wij bieden specifieke oplossingen aan in samenwerking met enkele gerenommeerde partners die gespecialiseerd zijn in Workflow oplossingen en bedrijf verbeterings trajecten.

Wilt u meer informatie daarover ontvangen, stuur ons een e-mail en we verzorgen met genoegen een presentatie over hoe u met het product Skelta en de methodiek “Holistic Balance” uw bedrijfsprocessen nog verder kunt optimaliseren.  

 

Engineering

 

De geleverde systemen zijn voor algeheel gebruik bedoelt om zo te voldoen aan een brede doelmarkt. Om de systemen te integreren met bestaande applicaties en aan te passen aan uw bedrijfsprocessen, zullen in enkele gevallen maatwerkoplossingen gewenst zijn. Daarbij moet u denken aan koppelingen aan andere applicaties, specifieke managementrapportages, speciale gebruikerspagina’s binnen de applicaties en koppelingen aan uw internet site. BHV-IT ontwikkelt complementaire applicaties in Visual Studio.net omgevingen zoals C#.net, VB.net en ASP.net, Javascript, VBA en SQLserver omgeving.