BHV-IT TCO Scan

 

Het is voor organisaties vaak erg ingewikkeld om de totale kosten van de gehele ICT omgeving in kaart te brengen.
Het gaat hierbij niet alleen om de beheer-, onderhouds-, en vervangingskosten.
Indien uw medewerkers niet kunnen werken vanwege een storing in de ICT omgeving kan dit een grote kostenpost veroorzaken.
Deze kosten worden vaak niet meegenomen in het berekenen van een TCO (Total Cost of Ownership). 

 BHV-IT kan voor uw organisatie een TCO scan uitvoeren. Met de uitkomsten van deze scan kunt u de totale ICT kosten van uw organisatie minimaliseren.
Uw infrastructuur, hardware, licenties en onderhoudscontracten worden geïnventariseerd voor zover dit nog niet in kaart is gebracht. Er wordt bekeken of zaken efficïenter en met minder kosten kunnen worden ingevuld.


Daarnaast wordt er gekeken naar de organisatorische inrichting van uw ICT beheer alsmede uw organisatie-doelstellingen voor de komende jaren. Op basis van alle gegevens wordt een advies opgesteld.
TCO Scans worden uitgevoerd door gekwalificeerde consultants en brengen vaak technische uitdagingen aan het licht.
U kunt hierbij denken aan licentiekosten en de beveiliging van uw netwerk.