Verbeteringstrajecten

 

Om uw verkoopresultaten of de kwaliteit van uw relatiebeheer te verbeteren is in veel gevallen het aanschaffen van software niet voldoende. Daarom leveren wij diensten om samen met u de nodige voorbereidingen te treffen. De start daarvoor is het houden van een QuickScan en het verwoorden van uw wensen en eisen.

 

Business Analyse

 

Zo af en toe is het gewenst om een reflectie te maken van de eigen organisatie. Daarvoor is een goede analyse op zijn plaats. In de analyse wordt de huidige situatie beschreven en samen met de wensen en eisen wordt de probleemstelling geformuleerd. Het uiteindelijke resultaat is het verbeteringsvoorstel. Bij de Cases zult u deze stappen aantreffen.

BHV-IT hanteert een zestal modellen.

 

Elke organisatie heeft haar eigen karakter en je kunt dan ook niet alle organisaties over één kam scheren. Toch hebben we de meest voorkomende werkwijzen in een zestal modellen gerubriceerd en die dienen als basis voor de analyses.

Aan de hand van die modellen en een QuickScan zijn we instaat om zeer snel een analyse te maken en die te vertalen naar een business Case

 

Business Cases 

 

Als manager bent u gewend om beslissingen te nemen gebaseerd op feiten. Gevoelens spelen natuurlijk een rol in uw beslissingstraject, maar liever neemt u een rationele beslissing. Daarom is het verstandig om eerst een haalbaarheidsonderzoek en de voor en nadelen te inventariseren. Wat investeringen zijn er meer gemoeid en wat voor risico’s loopt u met de organisatie.

 

U zult ook willen weten wat de gevolgen van de beslissing voor uw organisatie en medewerkers zal hebben. Is er bijscholing vereist of moet u medewerkers met specifieke kennis aantrekken? Beter is het om juist kennisterreinen af te stoten als die niet tot uw kernactiviteiten behoren. Past de beslissing wel in uw strategisch en tactisch beleid. Wij zijn er in gespecialiseerd om snel samen met u adequaat Business Cases op te stellen zodat u de plannen onderbouwd kunt overleggen aan directie of andere financieel verantwoordelijken.

 

Project management 

 

Organisaties werken improviserend, routinematig of projectmatig. Improviserend werken komt het meeste voor. Echter adviseren wij u om dergelijke verbeteringsprocessen projectmatig aan te pakken. Maak gefaseerde plannen en probeer niet alles in één keer te realiseren.

Spreek wel duidelijk af wat u uiteindelijk wilt realiseren en blijf de voortgang bewaken.

 

Bij veranderingsprocessen zijn opdrachtgevers, gebruikers en leveranciers betrokken.

Om dit alles in goede banen te leiden, kunt u het beste met projectmanagers werken. U kunt externe projectmanagers aantrekken, maar een alternatief is om een medewerker binnen uw organisatie tijdelijk de taak als projectmanager te geven. Wij kunnen u daarbij assisteren.

Wij werken volgens de Prince2 methodiek en zijn daarvoor gecertificeerd.